Veel directieleden vragen zich af of investeren in business tools zich wel terugverdiend?  Immers, software technologie verandert zo snel en er moet ook nog gewerkt worden!

Technologie ontwikkelt zich zo snel dat directie onvoldoende besef heeft wat nu wel of niet van toegevoegde waarde voor het bedrijf zou zijn. Zelf voor ICT-managers is het een “hel of a job” om uit te leggen wat de volgende verantwoorde stap is in de organisatie v.w.b. business tools.

B4B beseft dit en heeft een ICT ambitiematrix ontworpen die uw organisatie “rankt” op basis van uw huidige situatie (IST) en uw gewenste situatie (SOLL). D.m.v. deze ranking zijn wij in staat om samen met u een veranderstrategie vorm te geven waarbij u stap voor stap in de tijd uw organisatie dichter bij de SOLL brengt.

Deze manier van werken stelt u in staat om uw investering in BT meet-, schaal- en manage baar te maken. Vraag de Whitepaper aan om hierover  meer te weten te komen wat deze matrix voor uw organisatie kan betekenen.

Ja, ik ontvang graag de whitepaper "Business Tools" per e-mail.