Achtergrond

Hoe ontwikkelde Balance 4 Business zich?

In 2004 werd Balance 4 Business opgericht door Frans Stolk onder de naam: Bytes for Business. De heer Stolk, bedrijfskundige, richtte Bytes op vanuit zijn ervaring dat veel bedrijven business tools aanschafte met een bepaalde ambitie zonder dat zij zich verdiepte in de logische organisatorische aansluiting die de tool zou ondersteunen.

Het doel van Bytes was om klanten te voorzien van bedrijfskundige kennis/kunde/ervaring waarmee zij hun software aankoop sneller konden laten excelleren. Het bedrijf groeide in de daaropvolgende jaren gestaag in klanten, vraagstukken, branches en personeelsleden.

In de crisisjaren werkte B4B voor meerdere MKB-bedrijven die geholpen werden met het verbeteren van hun organisatie waardoor hun business tools meer rendement opleverden. Gaandeweg kwam het besef dat veel mensen de naam Bytes for Business associeerde met een softwareleverancier. In 2011 is daarom de naam veranderd in Balance 4 Business (B4B).  Hierbij staat de 4 voor de vier organisatorische variabelen (strategie, structuur, cultuur en business tools) die samen een organisatie vormen en waar B4B zich op richt.

In 2012 veranderde de B4B organisatie in een kennisorganisatie die door meerdere partners wordt gerund. In de daaropvolgende jaren kreeg B4B grotere bedrijven als klant als gevolg van de verandermethode die zij ontwikkeld had. Hierbij is de verandermethode gericht om de ICT-ambitie die een bedrijf heeft met een business tool te laten excelleren.  De verandermethode is branche onafhankelijk toepasbaar en geldt voor alle organisaties in de privat en publieke sector.

In 2015 vierde Balance 4 Business haar 10-jarige jubileum in bijzijn van haar klanten waarbij de heer Stolk zijn partners meer op de voorgrond zette. Hijzelf gaat zich de komende jaren bezighouden met methoden en technieken i.c.m. changemanagement.