B4B-methodiek

Al vanaf het ontstaan van de industriële revolutie wordt technologie beschouwd als de oplossing voor alle problemen! Kreten als standaardisatie, informatisering, automatisering, ketenintegratie, etc. worden hierbij te pas en onpas gebruikt.

In de afgelopen decennia werd software alias business tools enkelzijdig organisaties ingeschoven met als doel het oplossen van problemen!

Het toepassen van business tools zonder dat organisaties hierop anticiperen wordt enkelzijdige interventie genoemd. Dit gebeurt nog steeds ondanks het feit dat >60% van de projecten die fout gaan, de oorzaak niet bij de business tools maar bij de organisatie zelf ligt! De cultuur oftewel de mens is hier een belangrijke factor.

Balance 4 Business ontwikkelde een meerzijdige interventie methodiek waarin alle aspecten meegenomen worden om het verbeteren van business tools succesvol te laten geschieden. Hierbij is basis: de logica die er bestaat tussen de gewenste ambitie die men voorogen heeft met de Business tool en de bijpassende organisatorische inrichting.

De B4B-methodiek is samengesteld op basis van een best of breed strategie oftewel het samenbrengen van bedrijfskundige wetmatigheden, instrumenten, methoden en gedachtegoed die zich in de praktijk bewezen hebben (zie B4B-werkterrein) Immers, business tools zijn gereedschappen die raakvlakken hebben met de strategie, de structuur en de cultuur van een organisatie. Veranderen van meerdere variabelen vereist ook een meerzijdige aanpak.

De B4B-methodiek wordt toegepast bij procesveranderingen die vaak geïnitieerd worden door verbeteren of inbreng van nieuwe business tools. Hierbij biedt de methodiek een complete aanpak van het bepalen van de ambitie met de tool tot en met het opzetten van het beheer ervan.