Organisatie

Kennis en structuur

De ruggengraat van Balance 4 Business (B4B) wordt gevormd door meerdere kennispartners die een gezamenlijke visie uitdragen. De kracht van de samenwerking zit in de bundeling van kennis en ervaring die iedere kennispartner meebrengt uit verschillende branches.

Vanuit de gezamenlijke visie is een gezamenlijke manier van werken (B4B-methodiek) opgezet. 

Alle kennispartners bezitten een bedrijfskundige achtergrond en een jarenlange ervaring met het implementeren van businesstools en de interne verkoop die hierbij noodzakelijk is.

B4B wil een organisatie zijn waar mensen de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Om dit te realiseren heeft B4B onderstaand groeimodel opgezet met als doel om het beste per persoon naar boven te halen.

Om mensen te laten groeien naar de rol die bij hun past wordt gebruik gemaakt van bovenstaand groeimodel. Mensen krijgen hierbij de ruimte om door te groeien naar een volwassen partner. De instap in dit model is variabel en afhankelijk wat je aan kennis, ervaring en netwerk meebrengt. Hierbij worden de volgende fasen onderkent in dit model:

Initiatiefase

De initiatiefase bestrijkt een periode van ongeveer 3 jaar en is vooral bedoeld voor jonge potentiële mensen. Zij worden opgeleid, gecoacht en ingezet binnen projecten. De essentie hierbij is dat zij hun theoretische kennis aanvullen met praktische ervaring en laten zien dat zij multidisciplinair inzicht hebben. Op basis van hun capaciteiten, ambitie en inzet wordt er samen bepaald wat de volgende stap is.

Pre-partnerfase

Deze fase is gericht op mensen die al enige kennis, ervaring en netwerk hebben opgedaan. Hierbij worden verdere kennis opgedaan in multidisciplinair werken binnen projecten. Verder ligt de nadruk op het verkennen en uitbouwen van eigen ondernemerschap in combinatie van het toepassen van de B4B-methodiek. Op basis van eigen behoefte en getoonde resultaten wordt samen de volgende stap bepaald.

Partnerfase

Deze fase is gericht op mensen die een multidisciplinaire aanpak zoals de B4B-methodiek kunnen uitvoeren. In deze fase wordt gecoacht op verandermanagement, bedrijfskundige analyse en stakeholderanalyse.