Strategie

Strategie is de weg die B4B aflegt om haar missie te realiseren. Hierbij wil B4B de bedrijfskundige integrator zijn tussen de inzet van businesstools en de klant haar organisatie (missie). Voor B4B betekent dit het volgende:

Businesstools perspectief

 • Inzet van middelen (businesstools) is het antwoord voor standaardisatie;
 • Middelen (businesstools) worden ingezet met een bepaalde ambitie;
 • Middelen zijn geïntegreerd in de businessstrategie, de bedrijfsstructuur en -cultuur.

Bedrijfskundig perspectief

 • Organisaties streven naar standaardisatie echter veel blijft mensenwerk (uitzonderingen);
 • Ieder ICT-ambitieniveau vereist een andere organisatorische fundering;
 • De juiste fundering bepaalt het optimale rendement van de gebruikte middelen.

Binnen de strategie maakt B4B gebruik van een wetmatige en gefundeerde manier van kijken[1]. O.b.v. onderstaande methodiek kan B4B u adviseren, begeleiden of uitvoeren van een integraal automatiseringstraject. Dit kan zijn vernieuwing of optimalisatie. 

 • Inzetten van een ICT-ambitie groeifase-instrument
  • Klanten krijgen inzicht in huidige- en gewenste ICT-ambitie en daarmee inzicht op hun inzet en terugverdienmogelijkheden;
  • Daarnaast creëert dit instrument een dashboard voor directie en management waarbij gestuurd kan worden op afgesproken milestones;
 • Inzetten van een consistentie-instrument
  • Het consistentie-instrument geeft de logische fundering aan tussen gewenst ICT-ambitieniveau en organisatiestructuur en -cultuur;
  • Een roadmap ontstaat waarbij automatisering een toegevoegde waarde krijgt in de business.

Bovenstaande instrumenten i.c.m. toegepaste/praktische ervaring zorgen ervoor dat B4B haar rol als bedrijfskundige business ICT integrator succesvol kan vervullen.


[1] De genoemde instrumenten zijn in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld en hebben zich in de praktijk bewezen. De instrumenten zijn opgebouwd uit wetenschappelijk getoetste componenten waardoor zij logische samenhang en wetmatigheden vertonen.