Veel directieleden vragen zich af of investeren in business tools zich wel terugverdiend?  Immers, software technologie verandert zo snel en er moet ook nog gewerkt worden! Technologie ontwikkelt zich zo snel dat directie onvoldoende besef heeft wat nu wel of niet van toegevoegde waarde voor het bedrijf zou zijn. Zelf voor ICT-managers is het een “hel of […]

Lees meer

Sinds de industriële revolutie is de mening ontstaan dat technologie (business tools = BT = bedrijfssoftware) de oplossing is voor al onze problemen! Kijkend naar de afgelopen 4 decennia dan zien wij dat het gebruik van nieuwe BT nieuwe problemen genereert in de kopende organisaties en daarmee ROI en terugverdientijd nadelig beïnvloedt. Dit komt voort uit het […]

Lees meer