Zekerheid bij aanschaf software

De afgelopen 40 jaar investeerden veel bedrijven in bedrijfssoftware (businesstools). Praktijk en onderzoek tonen aan dat meer dan 50% van de implementaties fout gaan als gevolg van de hieronder aangegeven valkuilen. Ontbreken van visie; Te hoge verwachtingen (Management of Expectations); Toepassen enkelzijdige aanpak; Contractmanagement; Niet aansluitende projectmethodiek; Onvoldoende inzicht in processen en informatiedragers; Overschrijden van […]

Lees meer
Mikado, bedrijfsstrategie of spelletje

Inspelen op kansen en bedreigingen uit de markt en als gevolg daarvan veranderingen doorvoeren in een organisatie, zijn de dagelijkse werkzaamheden van directie en management! Hierbij is de inzet van Business Tools (BT) vaak het instrumentarium waarmee men de organisatie wil versterken. Frans Stolk, bedrijfskundig/verander ICT-specialist laat u in deze Whitepaper ervaren wat de uitdagingen […]

Lees meer
Businesstools

Directie en management worden dagelijks geconfronteerd met het vraagstuk wat ICT-technologie (Business Tools) kan toevoegen aan hun organisatie. Het woord efficiency hoor je hierbij vaak vallen, maar het woord concurrentie onderscheidend vermogen veel minder. Frans Stolk, bedrijfskundig/verander (ICT) specialist in het benutten van BT, geeft u inzicht in de ICT-ambitieniveaus die u kunt realiseren. Daarnaast […]

Lees meer