Bedrijfskundige business analyse

Bij aanschaf van ICT wordt nog weleens voorbijgegaan aan het feit dat de gebuikte business tools(BT) = bedrijfssoftware een afgeleide zou moeten zijn van de organisatie en dus van:

  • Strategie;
  • Structuur;
  • Cultuur.

Bij iedere vernieuwing en/of verandering van een proces waarin business tools een rol spelen is er sprake van een integrale verandering. Nieuwe business tool dienen dan ook integraal verankerd te worden in een organisatie.

Integrale toegevoegde waarde

De business tool dient toegevoegde waarde te leveren aan de gekozen bedrijfsstrategie, ingebed te zijn binnen de bedrijfsstructuur van de organisatie en aansluiten op de waarden en normen die medewerkers binnen de organisatie delen met elkaar.

Balance 4 Business ontwikkelde een analyse instrument die de samenhang tussen business tool, strategie, structuur en cultuur van de organisatie weergeeft.. Dit instrument is gebaseerd op het consistentiemodel. Een model die via een aantal wetenschappelijke instrumenten de verbanden vastlegt.

B4B gebruikt dit instrument om te visualiseren waar een bedrijf aandacht aan besteden moet om de aangeschafte business tool beter te gaan benutten en de geïnvesteerde kosten terug te verdienen.