Business architectuur

  1. Enterprise Architecture is een vakgebied tussen bedrijfskunde, informatiekunde en informatica en houdt zich bezig met het aangeven van de richting die de organisatie dient te volgen om haar ambitie waar te maken.

Hierbij zijn de volgende onderdelen van essentieel belang:

  • Inzicht in de toekomstige gewenste positie van de organisatie (SOLL);
  • Inzicht in de huidige positie van de organisatie (IST);
  • Een liniaal waarmee het verschil en de stappen bepaald kan worden tussen IST en SOLL;
  • Het ICT-ambitieniveau waarmee de organisatie nu en in de toekomst haar tools wilt inzetten;
  • Inzicht in de zwakste schakel van de organisatie m.b.t. het gebruik van ICT-business tools

Balance 4 Business geeft haar klanten het inzicht in de organisatorische consequenties die noodzakelijk zijn om de SOLL situatie te bereiken. Op basis van een analyse wordt de GAP bepaalt tussen IST en SOLL om daarna de strategie vast te stellen hoe te komen tot gewenste situatie.

B4B gebruikt voor bovenstaande een ICT ambitiematrix waarmee de manier hoe een organisatie nu met haar Business tools omgaat gereflecteerd wordt aan de toekomstige gewenste manier. Tevens geeft de matrix inzicht in de logische organisatorische inrichting van de organisatie bij toekomstig gebruik tools.

Al met al kan een klant via zijn ambitie die hij heeft met ICT-technologie ook zijn inrichting van zijn organisatie mee laten groeien.