Business ICT-Alignment

Veel klanten investeren in ICT oftewel business tools en vragen zich af of de investering iets toevoegt aan het oude. Balance 4 Business helpt een klant met het duidelijk maken van wat de huidige ICT-configuratie toevoegt en wat de gewenste situatie zou moeten zijn. Deze analyse geeft de organisatie focus, doordat de ICT-configuratie afgestemd wordt op de business doelstellingen.

Bij Business versus ICT-Alignment gaat het om de integratie en daarmee de toegevoegde waarde van ICT (business tools) binnen een organisatie. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden in toegevoegde waarde op het gebied van:

  • Strategie
  • Technologie
  • Organisatie
  • Financieel

In veel bedrijven is ICT vaak een eiland binnen een organisatie. Technische specialisten bepalen vaak de tools voor de organisatie zonder dat zij de bedrijfskundige consequenties en de toegevoegde waarde naar de business hierbij kunnen meenemen. Het management staat vaak te ver af van ICT en vertrouwt op haar technische specialisten waarbij zij ervan uitgaan dat de vertaalslag van gestelde doelen in het businessplan de aansturing vormen voor de aanschaf/inrichting van de ICT-tools.

Echter, business- en ICT-plan gaan hun eigen weg. Dit komt doordat directie/bestuurders en ICT-specialisten niet dezelfde taal spreken en dus een andere belevingswereld hebben.

Balance 4 Business ontwikkelde een ICT Ambitiematrix die ervoor zorgt dat beide werelden eenzelfde referentiekader krijgen. Met deze matrix kan het ICT-plan gekoppeld worden aan het businessplan waardoor management ICT-specialisten kan sturen op de toegevoegde waarde van hun activiteiten.

Op deze manier kan naast het verkrijgen van inzicht op terugverdientijd en ROI toegezien worden hoe de ICT-configuratie bijdraagt aan de business doelstellingen.