ICT Maturity scan

Bedrijven kopen nieuwe software meestal vanuit een vervangingsbehoefte of vanuit een strategische visie. Helaas komt het eerste meer voor dan het tweede. Zonde want een huidige bedrijfssoftware investering kost al gauw een bedrag met 5 nullen en dat moet wel terug verdiend worden.

Juist over dat terugverdienen wordt te weinig over nagedacht in de praktijk. Er wordt geïnvesteerd omdat het nodig is en we schrijven het wel af is de redenatie!

Waar meer over nagedacht zou moeten worden is het feit dat een bedrijf groeit in het gebruik van ICT en dat het bedrijf dit zou kunnen verzilveren. Om een voorbeeld van die groei te geven: waar een bedrijf eerst een planning maakte met pen en papier, deed ze dat daarna met een softwarepakket op een pc, daarna via een netwerk op basis van verschillende versies en gebruikers om het tenslotte de planning te maken via een internet web portal samen met haar klant.

Deze groei in werkmethode betekent niet alleen het aanschaffen van software maar ook waren er strategische, structuur en cultuurveranderingen noodzakelijk. Door te beseffen hoe het bedrijf ICT nu gebruikt en te kijken waar de zwakke schakels zitten kan een nieuwe ICT-investering verdere groei aanwakkeren. Hierdoor zal de investering sneller renderen en terugverdiend worden.

Balance 4 Business (B4B) ontwikkelde een ICT maturity scan waarmee vastgesteld kan worden wat de huidige ICT maturity fase van een organisatie is. Hierop zou een nieuwe ICT-investering op moeten aansluiten.

Door vast te stellen wat hoe men nu met ICT integraal gebruikt en dit aan te houden tegen een gewenste manier van werken krijgt het bedrijf inzicht in te weg te gaan. Door dit inzicht kan er een strategisch plan ontwikkeld worden waarmee ICT-investeringen de trekker zijn in het gericht en verantwoord veranderen van de manier van werken.