Integraal organisatieadvies

Bedrijven lopen tijdens de uitvoering van hun activiteiten soms tegen beperkingen aan van hun ICT-business tools. Dit kan voorkomen op basis van te weinig kennis en kunde van de tools maar vaak ook doordat inrichting van de organisatie niet aansluit op de ambitie waarmee de business tool gebruikt moet gaan worden!

Bedrijven kunnen hierdoor kansen verliezen. Ervaring leert dat het systeem vaak de zwarte piet toegeschoven krijgt terwijl het de organisatie is die kan aansluiten.

Balance 4 Business, helpt bedrijven met het laten excelleren van hun softwaretools. B4B laat klanten zien welke ondersteunende organisatorische componenten aangepast moeten worden om de software tools te laten renderen.

B4B maakt hierbij gebruik van de bedrijfskundige logica die er is tussen de ambitie met ICT-tools en de daarbij horende inrichting van de organisatie. B4B kan op basis van haar 20 jaar ervaring met het laten excelleren van software haar klanten adviseren wat wel of niet werkt.