Projectmanagement

Al tijden proberen softwareleveranciers ons wijs te maken dat een standaard wijze van implementatie de beste strategie is bij aankoop van nieuwe software. Aanvullend wordt er gesteld dat de aanpak gebaseerd is op de branche waarin de klant werkzaam is. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat ieder bedrijf uniek is en er sterke verschillen zijn in absorptievermogen tussen bedrijven maar ook intern tussen afdelingen.

Balance 4 Business (B4B) gaat uit van die onderlinge verschillen en past een implementatie toe die afgestemd is op de klant. Om tot die klantspecifieke aanpak te komen doet B4B een analyse vooraf aan de implementatie. Op deze manier kan de implementatie afgestemd worden op de diverse afdelingen. Wat betekent dat de benodigde kennis en aanpak zoveel als mogelijk is afgestemd wordt op wat medewerkers aankunnen. Op deze manier gaat de software niet frustreren maar motiveren.

Deze aanpak heeft een 3-ledig doel namelijk:

  • Doordat de tools binnen korte termijn rendement en toegevoegde waarde gaat leveren worden medewerkers enthousiast en gaan fungeren als interne ambassadeurs;
  • Ieder bedrijf heeft iets unieks in haar organisatie. Dit unieke zorgt vaak voor concurrentie onderscheidend vermogen. Juist dit dient bewaard en versterkt te worden met de software-oplossing. 
  • Medewerkers zijn vaak gesteld op hun eigen werkwijze en de hierbij gebruikte tools. Via de vooraf uitgevoerde analyse komen de valkuilen aan het licht. Door de valkuilen op te nemen in het projectplan wordt er bewust gestuurd op verandering .

De B4B projectmanager bouwt zijn aanpak op door verschillende passende componenten te combineren uit diverse standaard project/verandertools zoals: PRINCE2, PMBOK, IPMA, NCB, lean six sigma, Scrum, Agile en het Consistentiemodel.

Op deze manier wordt uw aanpak uniek en passend bij uw organisatie.