Projectmanagement

De afgelopen decennia werden business tools (BT) verkocht en leverancier gericht = standaard geïmplementeerd. Vaak werd, en wordt nog steeds, dit gemotiveerd door aan te geven dat de methode van implementatie gebaseerd is op de branche waarin de klant werkzaam is. Echter, bedrijven zijn uniek in hun samenstelling waardoor de softwareleverancier vaak voorbij gaat aan de specifieke behoeftes/valkuilen per bedrijf.

Balance 4 Business beseft dit en heeft een unieke implementatie methode ontwikkeld. Hierbij wordt geïnventariseerd wat het zgn. “laaghangend” fruit is, oftewel waar en hoe de business tool zo snel en zoveel als mogelijk is benut kan worden. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de valkuilen die de werking van de tool belemmeren. Actiepunten worden aanbevolen om de tool snel te kunnen benutten.

Deze aanpak heeft een 3-ledig doel namelijk:

  • Doordat de tools binnen korte termijn rendement en toegevoegde waarde gaat leveren worden medewerkers enthousiast en gaan fungeren als interne ambassadeurs;
  • Ieder bedrijf heeft iets unieks in haar organisatie. Dit unieke zorgt vaak voor concurrentie onderscheidend vermogen bij het bedrijf. Juist dit moet bewaard en versterkt worden met de gekozen oplossing. D.m.v. de vooraf gedane analyse moet dat unieke aspect boven water komen.
  • Medewerkers zijn vaak vastgegroeid in hun laatste werkwijze en de hierbij eigen gecreëerde tools. Via de, vooraf uitgevoerde, analyse komen deze valkuilen om te veranderen aan het licht. Door de valkuilen te visualiseren en op te nemen in een eerder startend changeprogramma kunnen de bezwaren niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe oplossing.

De projectmanager van Balance 4 Business combineert het implementeren van de business tool met bedrijfskundig inzicht en psychologische triggers. Hiermee wordt de terugverdientijd, menselijke acceptatie en return on investment (ROI) sterk verbeterd.

Uiteraard varieert de aanpak per klant. Immers, klanten kunnen eigen resources inzetten in de implementatie. Daarnaast heeft iedere klant verschillende behoeftes qua ambitie, zorgvuldigheid, behoefte aan veranderingen en te behappen risico’s.

In onze projectaanpak binnen de B4B-methodiek zijn componenten van Prince2 opgenomen.