Software selectie

Bedrijven vernieuwen periodiek hun software/business tools. Zij doen dat om de volgende redenen:

  • De tool wordt niet meer onderhouden door de leverancier;
  • De tool biedt onvoldoende functionele mogelijkheden;
  • De tool is afgeschreven;
  • De relatie met de leverancier staat onder druk;
  • De organisatie is gegroeid naar hoger ICT-ambitieniveau en de huidige tool kan dit niet volgen.

Al met al zijn er veel rationele en irrationele argumenten die bedrijven hanteren om tot aanschaf van nieuwe software over te gaan. In de afgelopen decennia zijn er flink wat discussies gevoerd tussen softwareleveranciers en klanten. Deze discussies gingen vaak over verwachtingen die klanten hadden en schijnbaar niet uit waren gekomen. Klanten verliezen veel interne energie als hun business tool niet functioneert zoals verwacht. Dus is de keuze voor de juiste software/leverancier essentieel en “one of a kind”.

Balance 4 business selecteert anders dan de traditionele adviseurs die een RFI lijst samenstellen en opsturen om daarna de best scorende leverancier(s) uit te nodigen voor een demo. B4B doet dit anders. Wij passen het zogenaamde 3-stapszekerheidsinstrument toe waarin de klant steeds meer zekerheid krijgt dat zij de juiste keuze maakt voor betreffende software/business tool.

Deze methode van selectie levert op 3 niveaus zekerheid van aanschaf aan.

  1. Impactanalyse, de nadruk ligt op functionele fit, organisatorische knelpunten i.c.m. met mogelijke aanpassingen;
  2. Procesanalyse, de nadruk ligt op het toetsen van gebruikersgemak, een beeld krijgen van de innovatie graad en commitment van de gebruikers;
  3. Praktijkanalyse, de nadruk ligt op het toetsen hoe de tool in de praktijk presteert, de manier van ondersteuning van de leverancier en de aansluiting binnen uw organisatie.

Uiteraard betekent meer zekerheid voor aanschaf dat er meer tijd geïnvesteerd moet worden. Echter dat weegt niet op tegen de faalkosten bij het maken van een niet juiste keuze.