Bepalen ICT-roadmap

Organisaties besteden veel geld aan het kopen van businesstools/-software. Dit wordt o.a. gedaan om de volgende redenen:

  • Vervangen van oude software en maatwerk;
  • Verbeteren van interne efficiency en -effectiviteit;
  • Meegaan met de vraag uit de markt;
  • Creëren van externe flexibiliteit en bereikbaarheid;
  • Vergroten van concurrentie onderscheidend vermogen;
  • Vergroten van imago factor.

Directies weten per definitie waarom vervanging noodzakelijk is. Echter, hoe de nieuwe software gaat aansluiten op hun huidige organisatie en welke interne aanpassingen er nodig zijn om die software te laten excelleren is onbekend.

Directies laten zich graag door de softwareleverancier een beeld geven dat alles beter en gemakkelijker zal gaan. De praktijk is echter weerbarstiger. De huidige manier van werken is een proces van vele jaren ervaring. Medewerkers doen dit al jaren en hoeven daar niet meer over na te denken en hebben vaak hun eigen tools ontwikkeld. Nieuwe businesssoftware vereist interne veranderingen die afgestemd zijn op dec cultuur van de organisatie. De uitvoering van zo’n interventie vereist een secure opbouw.

Dit begint met het maken van een zogenaamde ICT-Roadmap oftewel op welke gebruiken wij vandaag onze ICT-tools en hoe zouden wij ze in de toekomst willen inzetten. Balance 4 Business gebruikt hiervoor 2-varianten namelijk:

  1. De middelen georiënteerde roadmap;
  2. De integrale georiënteerde roadmap,

De 1e variant concentreert zich alleen op de middelen waarbij de organisatorische aansluiting passief volgend is. In de 2e variant worden vooraf de aanpassingen zichtbaar en worden meegenomen in de Roadmap. Met de 2e aanpak wordt de investering sneller terugverdiend.