Rollen

De mensen van Balance 4 Business kunnen onder andere in de volgende rollen worden ingezet.

Balance 4 Business, hanteert de B4B methodiek en haar fundamenten (Prince2, Six-Sigma en Consistentiemodel) in haar dienstverlening. Als gevolg van de modulaire opbouw van de verschillende fasen in de B4B methodiek kan dienstverlening variëren van: analytisch-, strategisch-, selectie-, operationele-, beheers- en changeactiviteiten.
Deze activiteiten kunnen in verschillende rollen uitgevoerd worden namelijk:

  • Business/informatie analist
  • Business architect
  • Informatiemanager
  • Business consultant
  • Projectmanager
  • ICT manager
  • Kwaliteitsmanager
  • Changemanager

Bovenstaande rollen worden uitgevoerd op basis van bedrijfskundige kennis en kunde waarbij de rollen voor 80% specialisatie aangeven op genoemde activiteiten en 20% op overal business kennis/kunde.