Bedrijfskundige

De bedrijfskundige van B4B houdt zich bezig met de optimale inrichting van de organisatorische randvoorwaarden die business tools laten excelleren.

Dit is geen enkelzijdig maar een meerzijdig vraagstuk. Immers, business tools kunnen ingezet worden op basis van allerlei ambitie. B4B spreekt hierbij van 6 verschillende ambitieniveaus. Ieder niveau heeft hierbij zijn eigen ondersteunende organisatorische samenstelling. Immers, een tool om alleen een intern functioneel probleem op te lossen of in te zetten als strategisch instrument om klanten te ont-zorgen vereisen beide een andere organisatorische ondersteuning!

We zien dan ook dat het laten excelleren van een business tool kennis vereist van:

  • Strategische perspectief, wat is onze ambitie met BT?
  • Structuurperspectief, sluit ons coördinerend vermogen aan op de BT?
  • Cultuurperspectief, ondersteunen onze waarden en normen de ambitie met de BT?

Naast bovenstaande perspectieven speelt er mee dat een organisatie een keten is van actoren waarbij de zwakste schakel vaak de snelheid/kwaliteit bepaalt van het geheel. Dus we zien dat bedrijfskunde binnen ICT-opdrachten Multidisciplinaire uitdagingen genereren.