Business Architect

De bedrijfskundige Business architect van B4B maakt een foto van de huidige (IST) klant organisatie en manier hoe business tools hierin functioneren. Hierbij maken zij gebruik van een ICT-maturity scan.

Op basis van deze scan kunnen we aangeven wat in de huidige organisatie de knelpunten zijn waardoor het gewenste ambitieniveau met business tools niet gehaald wordt. Uiteraard kan er ook aangegeven worden wat er organisatorische getuned zou moeten worden als er gestreefd zou worden naar een hoger ambitieniveau met de inzet van ICT.

Bovenstaande wordt gedaan op basis van een wetmatig groeimodel (zie groeimodel) die de verbanden laat zien tussen het ambitieniveau waarmee een organisatie ICT inzet en de logische ondersteunende organisatorische variabelen uit de strategie, structuur en cultuur.