Changemanager

De changemanager (CM) van B4B inventariseert en analyseert binnen de verschillende stakeholdergroepen de bewuste en onbewuste weerstand. Hierbij wordt de weerstand gerangschikt via een aantal prioriteitscodes in groepen. Deze groepen hebben ieder hun eigen veranderaanpak.

Naast het stellen van priorisering van aanpak is tevens inzicht in formele en informele rangorde noodzakelijk tussen de medewerkers. Immers, informele leiders kunnen veel collega’s meetrekken bij noodzakelijke veranderingen.

De CM acteert samen met de projectmanager en het management van de klantorganisatie. B4B prevaleert om de functie van PM en CM te combineren.

De veranderingsprocessen waarmee een CM te maken heeft, kunnen betrekking hebben op allerlei disciplines en van hoog tot laag door de klantorganisatie noodzakelijk zijn.

CM van B4B houden zich onder andere bezig met de volgende zaken:

  • Ontwerpen en uitzetten van veranderingsprocessen;
  • Uitvoeren van impactanalyses;
  • Bepalen van betrokkene die te maken krijgen met veranderingen;
  • Opstellen van doelstellingen van een verandering;
  • Bewaken van de voortgang van een verandering;
  • Fungeren als aanspreekpunt;
  • Verstrekken van advies aan opdrachtgevers en directie;
  • Aanstellen en aansturen van stuur- en projectgroepen omtrent veranderingen;
  • Verkrijgen van draagvlak voor verandering;
  • Voorbereiden van besluitvorming omtrent veranderingsmanagement.