ICT-Manager

Balance 4 Business beschikt over ICT-managers die in de praktijk hun sporen verdiend hebben en kennis en kunde hebben hoe ICT opgezet en beheerd moet worden.

De ICT-managers die actief zijn binnen B4B hebben in de praktijk ervaren dat het succesvol gebruiken van ICT niet alleen te maken heeft met technische perfectie maar ook met de organisatie.

Immers, de ambitie waarmee de techniek + business tools ingezet wordt heeft een logische relatie met de inrichting van de organisatie. Dat wil zeggen: hoe meer ICT ingezet wordt binnen de strategie van de onderneming hoe sterker de organisatie (strategie, structuur en cultuur) dat moeten ondersteunen om die ambitie waar te maken (zie business architectuur).

Binnen B4B projecten participeert de ICT-manager in de selectiefase van nieuwe business tools. Hiermee wordt gezorgd voor een technische second opnion.