Informatiemanager

De informatiemanager van B4B is een praktijkman die gevoel heeft voor de business. Hij weet als geen ander dan het beschikken over informatie op het juiste moment, verkregen via een laag drempelige manier en afgestemd op het juiste business niveau de sleutel is tot het nemen van de juiste beslissingen.

De informatiemanager beschikt over marktkennis van systemen die informatie kan ophalen, analyseren en visualiseren. Daarnaast heeft hij een bedrijfskundige achtergrond en is daardoor in staat om management te adviseren v.w.b. hoe informatiemanagement ingericht zou kunnen worden.

Binnen B4B projecten wordt de informatiemanager vaak vroeg betrokken bij het opzetten van nieuwe business tools aangezien de basiscomponenten van stuurinformatie wel beschikbaar en vastgelegd moeten zijn in de gebruikte business tools.

De informatiemanager werkt op strategisch en tactisch niveau. Operationele taken worden doorgaans waargenomen door een systeembeheerder.