Projectmanager

Een projectleider of projectmanager (PM) is iemand die verantwoordelijk is voor het succesvol realiseren van een project. Een PM realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers via een gekozen projectmethodiek.

De projectmanager van B4B is bedrijfskundige geschoold,  communicatief sterk en in staat om snel te integreren binnen een klantorganisatie. Zijn stijl van werken en de methodiek wordt bepaald door de klantorganisatie zodat er sprake is van effectieve communicatie. Hierbij houdt de B4B projectmanager wel zijn rol om gevraagd en ongevraagd advies te geven op beslissingen die zijn werk beïnvloeden.

De PM van Balance 4 Business werkt op basis van een gestructureerde methode. De volgende fases zijn hierin te onderscheiden:

  • Beginfase, het inventariseren van een project op het gebeid van stakeholders en het in kaart brengen van de diverse verwachtingen. De PM krijgt een overdracht van een eventuele uitgevoerde bedrijfsanalyse en verkent mogelijke oplossingen. Deze fase leidt al of niet tot een keuze van een projectmethodiek en daarmee tot een integraal plan van aanpak (roadmap) die goed gekeurd moet worden door de opdrachtgever;
  • Opstartfase, het samenstellen en optuigen van het projectteam en het verzorgen van communicatie sessies in de klantorganisatie hiermee draagvlak creëren voor het project;
  • Uitvoeringsfase, de  PM managet de voortgang van het project. Dit doet hij op basis van de afgesproken projectmethodiek zoals: PRINCE2, PMBOK-PMI, IPMA-C, NCB versie 3 of GOTIK. Hierbij worden de vastgelegde milestones gerapporteerd en opgeleverd, waarbij er stap voor stap wordt voortgegaan om de integriteit van het project te bewaken;
  • Eind- of opleverfase, de PM bouwt het project af via zogenaamde nazorgsessies waarbij getoetst wordt of de projectdoelstellingen gehaald zijn en stuurt zo nodig nog bij. De PM draagt het beheer van het opgeleverde project over aan een bestaande of nieuwe beheersorganisatie.