Segmenten

Balance 4 Business (B4B) voelt zich thuis in alle branches en sectoren ondanks dat werkmethodes tussen sectoren verschillend kunnen zijn.

De oorzaak dat B4B in alle sectoren actief is komt voort uit het feit dat zij gebruik maakt van bestaande logica die aanwezig is tussen ICT-ambitie en de organisatorische inrichting (fundering).  Immers, alle organisaties zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen waarbij  businesstools ingezet worden met een bepaalde ambitie. Door gebruik te maken van de wetmatige fundering die past bij een ICT-ambitie, kan het rendement van de investering gemaximaliseerd worden.

Bijgevoegde afbeelding visualiseert de integraliteit tussen de organisatorische variabelen.