B4B-Bouwnijverheid

Businesstools

Meer doen met minder. Of zaken slimmer organiseren. Veranderen, oftewel: overleven!

Deskundigen zijn het over veel zaken niet eens maar wel over het feit dat de wereld steeds dynamischer en dus sneller wordt. Informatie gaat hierbij een steeds belangrijkere rol spelen. Bedrijven die in staat zijn om hun organisatie snel aan te passen aan gewenste veranderingen zijn dan ook de toekomstige geprognosticeerde winnaars.

Binnen de bouwnijverheid betekent dit, dat traditionele backoffice geconfronteerd wordt met slimme business tools die belangrijke informatie zowel binnen als buiten beschikbaar stelt. Dit betekent dat de backoffice niet meer alleen de beschikking heeft over de projectinformatie maar ook de medewerkers op de bouwplaatsen, klanten, ketenpartners en stakeholders. Deze manier van werken stelt andere eisen aan uw visie, structuur en mensen.

B4B-Bouw zorgt samen met u voor de juiste mix tussen slimme business tools en organisatorische fundering zodat de gekozen tools snel gaan werken. B4B analyseert hiervoor uw ICT-ambitie, spiegelt die op uw organisatie en reflecteert de knelpunten aan u. U kiest de aanpassingen die u acceptabel vindt en wij coördineren de uitvoering.

Gezamenlijk kiezen wij de businesstools die uw ambitie waar kan maken en beoordelen hun functionele afdekking, gebruiksvriendelijkheid en innovatiekracht. Op basis van uw vertrouwen in de fit van de business tool kunnen wij de selectie zo goedkoop mogelijk, maximaal functioneel passend of met de maximale zekerheid op het verkrijgen van het beoogde rendement uit voeren, gebruik makend van het zgn. 3-stapzekerheidsinstrument.

Na uw keuze voor de business tool begeleiden wij de implementatie voor u in de rol van project/verandermanager. Hierbij als tegenhanger fungeren voor de softwareleverancier en helpen met de aanpassing van uw organisatie. Tenslotte kunnen wij een beheeromgeving opzetten waarmee u de nieuwe manier- integreert in uw organisatie en daarmee de oude manier van werken buiten spel zet.

B4B-bouw maakt gebruik van een verandermethodiek die bij meerdere bouwbedrijven zich bewezen heeft. Onze specialisten die u helpen komen voort uit de bouw, begrijpen uw problemen en lossen deze integraal op. Op deze manier worden uw problemen opgelost en wordt symptoombestrijding vermeden.