B4B-Industrie

Van anders naar beter met business tools

Meer doen met minder. Of zaken slimmer organiseren. Veranderen, oftewel inspelen op kansen en bedreigingen.

Deskundigen zijn het over veel zaken niet eens maar wel over het feit dat de wereld steeds dynamischer en dus sneller wordt. Informatie gaat hierbij een steeds belangrijkere rol spelen. Bedrijven die in staat zijn om hun organisatie snel aan te passen aan gewenste veranderingen zijn dan ook de toekomstige geprognosticeerde winnaars.

Binnen de industrie betekent dit slimme business tools inzetten waardoor u sneller en beter inzicht heeft in uw projecten. Deze tools kunnen ervoor zorgen dat u uw samenwerkingsketen kleiner wordt en uw leverancier mee kan kijken in uw behoefte! De juiste informatie op de juiste tijd is hierbij van essentieel belang. Digitale samenwerkingsplatformen geven uw hierbij sneller en meer informatie waardoor uw projectrendement overeind blijft.

B4B-industrie zorgt samen met u voor de juiste mix tussen slimme business tools en organisatorische fundering zodat de gekozen tools snel gaan werken. B4B analyseert hiervoor uw ICT-ambitie, spiegelt die op uw organisatie en reflecteert de knelpunten aan u. U kiest de aanpassingen die u acceptabel vindt en wij coördineren de uitvoering.

Gezamenlijk kiezen wij de businesstools die uw ambitie waar kan maken en beoordelen hun functionele afdekking, gebruiksvriendelijkheid en innovatiekracht. Op basis van uw vertrouwen in de fit van de business tool kunnen wij de selectie zo goedkoop mogelijk, maximaal functioneel passend of met de maximale zekerheid op het verkrijgen van het beoogde rendement uit voeren, gebruik makend van het zgn. 3-stapzekerheidsinstrument.

Na uw keuze voor de business tool begeleiden wij de implementatie voor u in de rol van project/verandermanager. Hierbij als tegenhanger fungeren voor de softwareleverancier en helpen met de aanpassing van uw organisatie. Tenslotte kunnen wij een beheeromgeving opzetten waarmee u de nieuwe manier van werken integreert in uw organisatie en daarmee de oude manier van werken buiten spel zet.

B4B-industrie maakt gebruik van een verandermethodiek die zich bij meerdere bedrijven bewezen heeft. Onze specialisten die u helpen komen voort uit de industrie, begrijpen uw problemen en lossen deze integraal op. Op deze manier worden uw problemen echt opgelost en wordt symptoombestrijding vermeden.