B4B-Publieke sector

Van anders naar beter met business tools

Meer doen met minder. Of zaken slimmer organiseren. Veranderen o.b.v. politieke kleuren

Deskundigen zijn het over veel zaken niet eens maar wel over het feit dat de wereld steeds kleiner en dus sneller wordt en daarmee ook de behoefte aan informatie veranderd. Dit geldt ook voor wisselende regeringen met verschillende kleuren. Iedere regering heeft zijn eigen doelstellingen waardoor er een behoefte ontstaat aan informatie op basis waarvan besluitvorming plaats kan vinden. Instellingen worden geconfronteerd met een sterk wisselende informatievraag. Om dit te kunnen realiseren zullen zij hun organisatie zo moeten inregelen dat zij die informatie snel kunnen vastleggen en bewerken.

B4B-Publieke sector is er voor alle overheids- en semioverheidsorganisaties. Binnen deze sector wordt veel geëist van het verandervermogen van de instellingen. Immers, politieke kleuren bepalen de regels en de randvoorwaarden hiervan. Kijkend naar de zorg en onderwijs zien wij de afgelopen jaren een sterke groei naar zelfstandig besturen met eigen begrotingen. Waarbij in de zorg wordt overgestapt van centrale naar decentrale zorg.  Hierbij worden de uitvoerende instellingen geconfronteerd met veranderende processen en – cultuur. Business tools worden vaak ingezet door management (bijvoorbeeld patiëntendossier) om vereiste veranderingen te realiseren.

B4B-publieke sector zorgt samen met de instelling voor een juiste mix tussen business tools en organisatorische fundering zodat de gekozen tools functioneren. B4B analyseert de gewenste ambitie van de instelling met business tools, spiegelt die op de organisatie en reflecteert de knelpunten terug. De instelling kiest voor de aanpassingen die haar aanstaan en B4B coördineert de uitvoering.

Gezamenlijk kiezen wij de businesstools die de ambitie van de instelling kan realiseren. Hierbij worden de tools beoordeeld op hun functionele afdekking, gebruiksvriendelijkheid en innovatiekracht. Op basis van het vertrouwen in de fit van de business tool kunnen wij de selectie zo goedkoop mogelijk, maximaal functioneel passend of met de maximale zekerheid van het verkrijgen van het beoogde rendement uitvoeren, hierbij al of niet gebruik makend van het zgn. 3-stapzekerheidsinstrument.

Na uw keuze voor de business tool begeleidt B4B de implementatie voor u in de rol van project/verandermanager. Hierbij als tegenhanger fungeren voor de softwareleverancier en helpen met de organisatorische aanpassingen die de tool snel laat functioneren. Tenslotte kan B4B een beheeromgeving opzetten waarmee de nieuwe manier van werken integreert in de instelling en daarmee de oude manier van werken buiten spel zet.

B4B-publieke sector maakt gebruik van een verandermethodiek die zich bij meerdere organisaties bewezen heeft. Onze specialisten die u helpen komen voort uit de publieke sector, begrijpen uw problemen en lossen deze integraal op. Op deze manier worden uw problemen echt opgelost en wordt symptoombestrijding vermeden.