Frans Stolk

Founder en DGA B4B Groep

Schaken met organisatorische stukken...

De afgelopen 25 jaar ben ik actief geweest op het gebied van business software. Hierbij heb ik, als ERP-(business)consultant, mezelf verbaasd over het gemak waarmee klanten software aankochten. Dit gebeurde vaak vanuit de visie dat de software interne problemen zou oplossen en daarmee groei zou faciliteren. Helaas ging dit niet altijd op en veroorzaakte de nieuwe software vaak nieuwe interne problemen!

In de periode waarbij ik werkzaam was als projectdirecteur, van een groot softwarehuis, werd ik geconfronteerd met het feit dat men zich geen tijd gunde om vooraf organisatorische aanpassingen bespreekbaar te maken. Dit ondanks het feit dat de software dan beter zou integreren. 

Dit alles leidde ertoe dat ik in 2004 voor mezelf ben gaan werken en Balance 4 Business (B4B) opgericht heb. Binnen B4B heb ik de doelstelling geformuleerd dat enkelzijdige interventies (software aankopen) zoveel mogelijk ondersteund moeten worden met het storten van de juiste fundering voor het gebruik van de aangeschafte software.

In mijn carrière heb ik veel software interventies meegemaakt. Persoonlijk begrijp ik niet waarom hier zo lichtzinnig mee om gegaan wordt. Immers, software is gereedschap waarmee onze processen worden uitgevoerd en gecoördineerd. Wat gedaan wordt door mensen die hoog en laag in de organisatie werken en die hun werk uitvoeren op basis van de boodschap die ze krijgen van hun management.

Juist die boodschap is vaak niet duidelijk. Het management definieert niet of onvoldoende, de strategie waarvoor ze de business software hebben aangeschaft. Dit leidt er dan ook toe dat ieder individu zijn eigen invulling geeft aan de nieuwe software.

Men kan dus stellen dan het gebruik van business software bepaald wordt door:

  • Strategie (wat willen wij ermee bereiken?),
  • Structuur (op welke manier gaan wij het gebruiken?),
  • Organisatiecultuur (die past bij het gebruik?).

Implementeren of optimaliseren van software beïnvloedt dus de hele organisatie. Het implementeren is niet een technische - (enkelzijdig) maar een organisatorisch issue (meerzijdig) waarbij het succes van een implementatie “mensenwerk” is!

De laatste 10 jaar heb ik mij beziggehouden met het ontwikkelen van een methodiek die de ambitie, waarmee business software aangekocht wordt, koppelt aan de organisatorische fundering die dit ondersteunt. Hierbij stel ik dat samenhang tussen ambitie en organisatorische fundering wetmatig is. 

Naast het feit dat deze methode door B4B wordt toegepast bij aanschaf of het optimaliseren van business software,  ben ik actief met een promotieonderzoek om vastlegging voor de toekomstige generatie te realiseren.

Voor meer informatie, lees de volgende White papers. Bent u van mening dat dit iets voor uw organisatie is, neem dan gerust contact op met mij.

Download de white paper die de integraliteit van business tools onderbouwd

Download de white paper die de verschillende ICT-ambitieniveaus koppelt aan de organisaties