Martin Uwland

Partner en coördinator B4B Industrie

'Cultuur als bepalende factor'

Treed veelvuldig op als adviseur in omgevingen waar projecten, bedrijfsprocessen en ICT samenkomen. Zijn professionele historie is sterk verbonden met projectmatige industrieën, wat goed verwoord wordt door de internationale termen EPC (Engineer, Procure en Construct) en ‘project Manufacturing’. Door de kennis van en ervaring met de bedrijfsprocessen in deze markten, gecombineerd met zijn achtergrond in ERP, CRM, SCM enerzijds en anderzijds door zijn aanpassing- en inlevingsvermogen met oog voor bedrijfscultuur, draagt hij in bijzondere mate bij aan succesvolle implementaties van bedrijfs- software en procesveranderingen. Successen in verandertrajecten worden behaald door zijn vermogen tot communiceren, motiveren en enthousiasmeren van teamleden en medewerkers alsmede zijn hands-on mentaliteit.

Naast consultancy en projectmanagement taken, binnen het Nederlandse Midden en Groot bedrijf, zijn vele jaren ervaring opgedaan bij internationale ondernemingen gevestigd in Amerika, Azië en Europa. Hier is inzicht verkregen in de verschillende vormen van bedrijfsculturen. En wat de invloed is van cultuur op de haalbaarheid van succes ten aanzien van de structuur, gekozen strategie en geplande middelen (systemen). Dit inzicht maakt hem tot een aanhanger van de ‘Multi interventie benadering’ met speciale aandacht voor cultuur.